ENDERU

Al. Bohaterów Września 7

02-389 Warszawa

tel./fax.: 022 823 58 73

e-mail: wtzwiara@wp.pl

WTZ jest czynny:
pn-pt. w godz. 7.30-15.30
Darmowy Program PIT

Współpraca/Kontakt

Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zajęciowej w wielu obszarach swej działalności włączają się we współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi – nie tylko o zasięgu lokalnym. W głównej mierze ma to na celu poprawianie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Dodatkową korzyścią jest urozmaicenie form, wzmocnienie skuteczności i atrakcyjności rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ. Do głównych form aktywności w tym zakresie należą:

  • współorganizowanie i uczestnictwo w wielu inicjatywach innych podmiotów oraz władz samorządowych - połączone z kiermaszem prac i występami artystycznymi podopiecznych WTZ. W głównej mierze są to festyny, pikniki, konkursy, debaty, konferencje, szkolenia a także finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
  • współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota” i klubem osiedlowym SURMA;
  • realizacja różnorodnych projektów wraz z Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej;
  • organizowanie praktyk studenckich i hospitacji;
  • współpraca z Publicznym Przedszkolem nr 59 w Warszawie;
  • działalność uczestników i pracowników WTZ w ruchu Olimpiad Specjalnych;
  • współpraca z Centrum DZWONI w zakresie szkoleń i kierowania karierą zawodową uczestników WTZ;
  • organizowanie dla uczestników zajęć warsztatowych wyjść kulturalno-oświatowych, oraz korzystanie z ofert kin, muzeów i teatrów a także stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze dostępu osób niepełnosprawnych do szeroko rozumianej kultury;
  • utrzymywanie kontaktów i współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi, oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • współpraca z mediami lokalnymi jak i ogólnopolskimi.

 

Nasza organizacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Ochoty

Koalicja na rzecz ochoty

Ze względu na fakt, iż Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja” jest organizacją non profit, z chęcią podejmujemy współpracę z instytucjami jak i osobami prywatnymi mogącymi wesprzeć naszą działalność, a także liczymy na bezpośrednie wsparcie w postaci darowizn rzeczowych jak i finansowych, poprzez dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

BANK PeKaO S.A. XV o/Warszawa

Nr 06 1240 2887 1 111 0000 3389 3299

 

Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia,

w tym dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

i realizację zadań rehabilitacji i integracji społecznej uczestników.

 

Wszystkim Instytucjom i Ludziom Dobrego Serca,
za okazane wsparcie,

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 


Bezpośredni dojazd autobusem linii 172 i 159 w kierunku C.H. Blue City (przystanek Na Bateryjce – przystanek na żądanie). Bliskie położenie pętli Szczęśliwice oraz Ronda Zesłańców Syberyjskich.

 

Wszelką korespondencję i pytania prosimy kierować na adres:

Al. Bohaterów Września 7
02-389 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

tel./fax.: 022 823 58 73;
e-mail: wtzwiara@wp.pl

 

 

Wykonanie: Aginus

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

„Przekaż 1%”
WIARA I NADZIEJA
WIARA I NADZIEJA   | Strona główna | WTZ | Stowarzyszenie | 1% OPP | Galeria | Współpraca/Kontakt | Pobierz | Aktualności