ENDERU

Al. Bohaterów Września 7

02-389 Warszawa

tel./fax.: 022 823 58 73

e-mail: wtzwiara@wp.pl

WTZ jest czynny:
pn-pt. w godz. 7.30-15.30
Darmowy Program PIT

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej założony został 1 lipca 1993 roku przy Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Warszawie, przez grupę jej Pracowników, widzących potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych. Warsztat ten był pierwszym w regionie warszawskim, który w pełni spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, a także jako pierwszy podpisał umowę z PFRON jako Warsztat Terapii Zajęciowej, definiowany przez w/w rozporządzenie.
1 maja 2001 roku Warsztat został przejęty przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja”, które zostało założone przez Rodziców
i Opiekunów Uczestników zajęć warsztatowych, a także przez Pracowników Warsztatu.
Nasz Warsztat jest placówką realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w znacznej mierze finansowaną przez PFRON, a także przez władze samorządu lokalnego. Na zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów, uczęszcza 30 osób, które pracują w sześciu pięcioosobowych grupach terapeutycznych.
Zadaniem naszej placówki jest usprawnienie funkcjonowania naszych podopiecznych
i przygotowanie ich do prób podjęcia pracy zawodowej, a także stworzenie warunków, by w miarę swoich możliwości uzyskali większą samodzielność i zaradność, zdobyli wiedzę o otaczającym środowisku i umiejętności niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, czuli się bezpieczni i akceptowani w otaczającym świecie. Cele te realizujemy poprzez zajęcia terapeutyczne, które odbywają się w kilku pracowniach: artystyczno plastycznej, aktywności twórczej, stolarskiej i ekologiczno przyrodniczej oraz przez liczne zajęcia i działania dodatkowe.

 

PRACOWNIA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNA

Wyrażanie swoich uczuć i emocji za pomocą technik plastycznych to jedne z zadań jakie stawiamy sobie w naszej pracowni. Realizując artystyczne pomysły nasi podopieczni poszerzają twórcze myślenie, rozwijają wyobraźnię, zaczynają odkrywać swoje mocne strony. Nabycie każdej nowej umiejętności, poznanie nowej techniki – to zawsze wielka radość, satysfakcja i duma.
Pracujemy wieloma technikami przy pomocy wszelkich dostępnych materiałów. Na tekturze, desce, kartonie, szkle uczestnicy za pomocą kredek, pasteli, węgla, mazaków a także farb akrylowych, akwareli i tuszu tworzą niepowtarzalne obrazy. Techniką Decoupage ozdabiamy styropianowe kule, deseczki, pudełka, szkatułki i lustra, postarzając je specjalnymi klejami do spękań. Puste butelki zamieniamy w wazony, oklejając je papierem ryżowym i ozdabiając dekoracyjnymi elementami. W naszej pracowni powstają duże kolaże na sklejce, które są kompozycjami z różnych materiałów i tworzyw /wełna, filc, bibułka witrażowa, pianka dekoracyjna, cekiny, mozaiki drewniane i plastykowe/. Prace te prezentujemy na festynach i konkursach.
Wychodzimy z założenia, ze każdy z naszych podopiecznych posiada potencjał twórczy, należy go tylko uaktywnić dobierając odpowiednie techniki do możliwości psychofizycznych uczestników zajęć.
Ważnym elementem naszej pracy jest przybliżanie twórczości plastycznej znanych twórców /wyjścia do galerii, muzeów, czytanie specjalistycznej literatury, wyszukiwanie informacji w Internecie/.

 

PRACOWNIA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

W ramach pracowni aktywności twórczej rozwijamy umiejętności kreatywnego myślenia, pracujemy nad poszerzaniem zdolności artystycznych. Ważnym aspektem pracowni, jest również podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności szkolnych (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, liczenie, przybliżanie wiadomości na temat ważnych wydarzeń). Poprzez wspólne planowanie i wykonywanie prac, wzmacniamy poczucie więzi społecznej i przynależności do grupy. Rozwijamy poczucie własnej wartości i szukamy rozwiązań problemów życia codziennego.
Głównym materiałem stosowanym w pracowni jest kolorowy papier, z którego powstają piękne prace wykonane techniką quillingu i  origami modułowego. Tworzymy również witraże z włóczki, ozdoby okolicznościowe, dekoracje z filcu, prace hafciarskie półkrzyżykiem . Poszukujemy także nowych technik wyrazu z zastosowaniem niekonwencjonalnych materiałów (plastikowe butelki, gazety).

 

PRACOWNIA EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZA

Pracownia swoją pracę rozpoczęła w październiku 2013 roku. Utworzenie nowej grupy ma za zadanie pogłębianie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii. Na pierwszym miejscu postawiliśmy na doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie teorii i praktyki polegających na pracy w ogrodzie. Uczestnicy podczas prac przy WTZ uczą się pielęgnacji kwiatów, przycinania krzewów i drzew, koszenia trawy oraz prac porządkowych. Ponadto, nabywają umiejętności w uprawie roślin doniczkowych. W naszej pracowni staramy się kształtować pozytywne nawyki i zachowania proekologiczne poprzez naukę recyklingu
i wykorzystania surowców wtórnych (gazety, butelki, kalendarze) do prac artystycznych. Uczestnicy uczą się także opieki i kontaktu ze zwierzętami poprzez hodowlę patyczaków, gryzoni (chomiki), oraz biorą udział w zajęciach z elementami dogoterapii. Zakłada się, że wraz z rozwojem wiedzy i umiejętności związanych z poznawaniem i badaniem środowiska jak i jego ochroną, uczestnicy będą w stanie rozpoznać swój wpływ na otaczającą ich naturę.

 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Podstawowym celem  pracowni jest utrwalenie umiejętności życia codziennego w gospodarstwie domowym.
Podczas zajęć uczestnicy proponują potrawę, którą chcą wykonać. Tworzą do niej listę potrzebnych produktów i dokonują zakupów. Wykonując zaplanowane danie nabywają umiejętność obróbki warzyw, owoców itp. Utrwalają znajomość obsługi urządzeń elektrycznych typu: kuchnia, czajnik, mikser. Uczą się estetycznego przygotowywania stołu i podawania potraw. Działania te sprzyjają wzrostowi poczucia własnej wartości i przygotowują do samodzielnego życia w społeczeństwie.
W ramach zajęć uczestnicy czynności porządkowych takich jak: pranie, prasowanie, zamiatanie, odkurzanie, zmywanie i wycieranie naczyń.
Dzięki wspólnemu planowaniu i wykonywaniu czynności życia codziennego, uczestnicy nabywają umiejętność organizacji i współpracy w grupie. Uczą się odpowiedzialności i poczucia niezależności.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Pracownia komputerowa została wyposażona w cztery nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i kolorową drukarkę. Pogłębianie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych służy ogólnemu rozwojowi uczestników zajęć, dając możliwość rozbudzenia zainteresowań, odkrycia własnych możliwości.
Asysta przy tworzeniu stron internetowych związanych z wydarzeniami w WTZ, angażuje uczestników do czynnej pracy twórczej. Nauka poruszania się w systemie operacyjnym, pracy z edytorem tekstu, możliwość bezpiecznej eksploracji zasobów internetowych, sprzyja poszerzaniu doświadczeń w sferze zawodowej i społecznej. W pracowni komputerowej uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności bezpiecznej obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 

PRACOWNIA STOLARSKA

Podczas zajęć w pracowni stolarskiej szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie możliwie najwyższego poziomu kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem samodzielności w planowaniu i realizacji pracy, odpowiedzialności za powierzone zadania, sumienności oraz staranności. Uczestnicy nabywają i poszerzają praktyczne umiejętności podstawowej obróbki drewna, posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami, projektowania prac oraz zdobienia drewna przy zastosowaniu różnorodnych technik i materiałów. Materialnym efektem zajęć są prace o charakterze użytkowym (półki, ramy do obrazów, serwetniki, komódki, zegary), zabawki (atrapy instrumentów muzycznych, modele pojazdów), prace okolicznościowe (aniołki bożonarodzeniowe, wielkanocne zajączki, itp.), czy też drewniane kwiaty. Dodatkowo – równolegle z zajęciami praktycznymi – prowadzone są zajęcia teoretyczne, obejmujące szeroki zakres wiedzy ogólnej, m.in. z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, życia w społeczeństwie czy też bieżących spraw społeczno/politycznych. Dzięki temu w uczestnikach kształtowane są prawidłowe postawy i umiejętność prawidłowego zachowania, adekwatnie do sytuacji.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W WTZ

Spotkania z psychologiem
W Warsztacie odbywają się regularne spotkania z psychologiem. Przyjmują one formę spotkań indywidualnych, dopasowanych do potrzeb Uczestników oraz warsztatów grupowych, podczas których Uczestnicy poznają i nabywają wiedzę i umiejętności
z zakresu życia społecznego i funkcjonowania zawodowego. Spotkania z psychologiem mają na celu zapewnić rozwój osobisty i zawodowy Uczestników.
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Trzy razy w tygodniu w Warsztacie odbywają się zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej. Podczas tych zajęć Uczestnicy mają okazję się rozruszać i porozciągać, aby zachować kondycję fizyczną
i zdrowie. Zajęcia są prowadzone przez fizjoterapeutę, który czuwa nad tym, aby dopasować zakres ćwiczeń do możliwości Uczestników.
Praktyka z zakresu prac ogrodowych
Osoby chętne mogą wziąć udział w praktyce zawodowej z zakresu prac ogrodowych. Praktyka ta organizowana jest przez Warsztat i odbywa się na terenie  przyległym do budynku przychodni, w którym się znajdujemy. Uczestnicy uczą się wykonywać zadania ogrodnicze pod okiem terapeutów. Do wykonywanych prac należą: pielenie, przycinanie krzewów, sadzenie i sianie roślin, koszenie trawy, podlewanie roślin, utrzymywanie klombów kwiatowych.
Poza regularnymi zajęciami dodatkowymi, wykraczającymi poza terapię zajęciową, podejmujemy
z naszymi Uczestnikami różne inne aktywności:

 • wyjścia do kina, teatru,
 • udział w kiermaszach i festynach,
 • wyjścia do centrów handlowych,
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe,
 • zwiedzanie ciekawych miejsc Warszawy,
 • wyjścia do kawiarni i lodziarni,
 • udział w warsztatach nowych technik pracy poza WTZ,
 • udział w zawodach sportowych,
 • udział w konkursach artystycznych ,
 • organizowanie dyskotek i bali,
 • organizowanie warsztatów i przedstawień z okazji różnych świąt,
 • i wiele innych...

 

 

Instytucje finansujące: M.St. Warszawa, PFRON

 

Wykonanie: Aginus

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

„Przekaż 1%”
WIARA I NADZIEJA