ENDERU

Al. Bohaterów Września 7
02-389 Warszawa
tel./fax.: 022 823 58 73
e-mail: wtzwiara@wp.pl
WTZ jest czynny:
pn-pt. w godz. 7.30-15.30

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej założony został 1 lipca 1993 roku przy Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Warszawie, przez grupę jej Pracowników, widzących potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych. Warsztat ten był pierwszym w regionie warszawskim, który w pełni spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, a także jako pierwszy podpisał umowę z PFRON jako Warsztat Terapii Zajęciowej, definiowany przez w/w rozporządzenie.
1 maja 2001 roku Warsztat został przejęty przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja”, które zostało założone przez Rodziców i Opiekunów Uczestników zajęć warsztatowych, a także przez Pracowników Warsztatu.

Nasz Warsztat jest placówką realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w znacznej mierze finansowaną przez PFRON, a także przez władze samorządu lokalnego. Na zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów, uczęszcza 30 osób, które pracują w sześciu, pięcioosobowych grupach terapeutycznych.

Zadaniem naszej placówki jest usprawnienie funkcjonowania naszych podopiecznych i przygotowanie ich do prób podjęcia pracy zawodowej, a także stworzenie warunków, by w miarę swoich możliwości uzyskali większą samodzielność i zaradność, zdobyli wiedzę o otaczającym środowisku i umiejętności niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, czuli się bezpieczni i akceptowani w otaczającym świecie.
Cele te realizujemy poprzez zajęcia terapeutyczne, które odbywają się w kilku pracowniach: artystyczno-plastycznej, tkacko-hafciarskiej, stolarskiej, gospodarstwa domowego oraz w pracowni informatycznej.

 

 

PRACOWNIA ARTYSTYCZNO-PLASTYCZNA

Działania w tej pracowni mobilizują naszych podopiecznych do myślenia twórczego i rozwijania wyobraźni plastycznej. Pracujemy wieloma technikami przy pomocy różnych dostępnych materiałów: farby akwarele, plakatowe, akrylowe, do szkła, do ceramiki, do materiału i do jedwabiu. W ostatnim czasie dużo uwagi poświęcamy technice „Decoupage” – ozdabiając szklane przedmioty i elementy drewniane wykonywane w pracowni stolarskiej, z którą ściśle współpracujemy. Ważnym elementem naszej pracy jest przybliżanie twórczości plastycznej znanych twórców (wyjścia do galerii, muzeów, czytanie specjalistycznej literatury, wyszukiwanie informacji w Internecie).

 

PRACOWNIA TKACKO-HAFCIARSKA

W pracowni wykonujemy różnego rodzaju prace hafciarskie i na kanwie półkrzyżykiem, na płótnie ściegiem łańcuszkowym. Niektórzy z uczestników zajęć wypracowali swój własny, niepowtarzalny sposób haftowania. Podejmujemy też próby haftowania bez wzoru graficznego. W naszej pracowni uczymy się szyć na maszynie, przyszywać guziki. Monotonię tych prac przerywamy zajęciami plastycznymi. W naszej pracowni istnieje sekcja zoologiczno-przyrodnicza, opiekująca się kwiatami i rybkami.

 

PRACOWNIA STOLARSKA

W pracowni tej podstawą pracy uczestników jest obróbka drewna. W pracowni tej, oprócz tradycyjnych narzędzi, znajdują się urządzenia elektryczne (piły, wyrzynarki, wiertarki), których używają tylko instruktorzy terapii lub uczestnicy pod ich nadzorem. Podczas zajęć młodzież wykonuje przedmioty o charakterze użytkowym (półki, ramy do obrazów, serwetniki, komódki, zegary), zabawki (atrapy instrumentów muzycznych, modele pojazdów), prace okolicznościowe (aniołki bożonarodzeniowe, wielkanocne zajączki, itp.), oraz kwiaty z drewna. Oprócz tradycyjnej obróbki drewna (cięcie, czyszczenie, szlifowanie, malowanie), stosuje się także zdobienie drewna poprzez wypalanie wzorów, naklejanie gotowych elementów. Podobnie jak w poprzednich pracowniach tutaj też prowadzone są zajęcia plastyczne, podczas których młodzież wykonuje prace tematyczne lub w konsultacji z instruktorem projekty prac stolarskich.

 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W pracowni tej każda z grup uczestniczących w zajęciach warsztatowych odbywa na zmianę tygodniowe dyżury pod opieką swojego instruktora terapii. Podczas dyżuru dana grupa odpowiada za przygotowywanie napojów do posiłków (dwa w ciągu dnia pracy) i dbanie o porządek w pracowni. Dodatkowo grupa dyżurna pomaga jubilatom i solenizantom w przygotowaniu ich przyjęć urodzinowych lub imieninowych. W ciągu każdego dyżuru grupa przynajmniej raz przyrządza posiłek dla siebie, ale też – w miarę możliwości – dla całej społeczności warsztatowej. Oprócz dyżurnych przez cały dzień z pracowni gospodarstwa domowego korzystać mogą pozostali uczestnicy. Podczas dyżuru uczestnicy nabywają umiejętności społeczne, oraz kompetencje do samodzielnego życia w domu. Uczy się tutaj zaradności, umiejętności przygotowywania posiłków, a także dbania o czystość.

 

PRACOWNIA INFORMATYCZNA

Pracownia wyposażona jest w cztery nowoczesne zestawy komputerowe i kolorową drukarkę pracujące w połączeniu sieciowym. Podczas zajęć informatycznych młodzież uczy się od podstaw wiedzy na temat komputerów, ich elementów składowych, obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej, programów graficznych, edukacyjnych i rozrywkowych, a także pracy z edytorem tekstów. Pracownia ta, według głównych założeń, umożliwia uczestnikom: regularny kontakt z technologią informacyjną, naukę obsługi sprzętu komputerowego, zwiększanie predyspozycji do twórczości, dążenie do nowości, która może się stać cenna w indywidualnym rozwoju; poszerzanie doświadczeń w sferze społecznej i zawodowej.

 

 

Instytucje finansujące: M.St. Warszawa, PFRON