„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
Nasze stowarzyszenie otrzymało grant dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

 

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja” Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000004478. Zapewniamy, że każdy grosz zostanie dobrze wykorzystany na cele statutowe, czyli realizację codziennych zadań w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dziękujemy!

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku – http://www.facebook.com/wtzwiarainadzieja/

Polecamy cykl pod hasłem „Włącz Myślenie”, który przedstawia jak my Uczestnicy WTZ czujemy i odbieramy świat. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi spostrzeżeniami i opiniami na różne tematy. Wystarczy kliknąć: Włącz myślenie>>

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Warsztacie Terapii Zajęciowej gorąco zapraszamy do kontaktu z nami: nr tel. 663033118, 228235873 lub wtzwiara@wp.pl Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
W naszym Warsztacie dużo się dzieje. O wszystkich najnowszych wydarzeniach staramy się informować na bieżąco. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami, które podejmujemy zarówno w WTZ, jak i poza nim. Po lewej stronie znajdują się odnośniki do wszystkich najważniejszych wydarzeń.
Zachęcamy do pobrania folderu prezentującego WTZ (
Folder.pdf)

Zapraszamy do cyklu prezentacji pracowni w naszym Warsztacie:
Pracownia stolarska
Pracownia komputerowa
Pracownia artystyczno-plastyczna

Pracownia aktywności twórczej
Pracownia eko-przyrodnicza

Pracownia gospodarstwa domowego

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Wykonał: Michał Umiński, aktualizacja Zespół WTZ ©