INFORMACJE

INFORMACJE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
„Wiara i Nadzieja” z siedzibą w Warszawie, przy Al. Bohaterów Września 7, kod pocztowy 02-389, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000004478, NIP: 525-22-05-224, REGON: 017195878. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Celem polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o: celu i rodzaju pozyskiwanych danych, sposobie i zakresie ich przetwarzania, w szczególności o ich udostępnianiu oraz o procedurach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych prawach użytkownika oraz formach kontaktu z administratorem.

§.2 Definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Serwis oznacza stronę internetową o adresie www.wtz-wiarainadzieja.pl wraz z fanpage’em https://www.facebook.com/wtzwiarainadzieja/
Użytkownik osoba korzystająca z Serwisu.
Administrator oznacza Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja” z siedzibą w Warszawie, przy Al. Bohaterów Września 7, kod pocztowy 02-389, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000004478, NIP: 525-22-05-224, REGON: 017195878.

§.3 Pliki Cookies

Administrator zbiera informacje na temat Użytkowników przy wykorzystaniu plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest Administrator. Umieszczenie plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

-udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych;
Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym Użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§.4 Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji: e-mail: wtzwiara@wp.pl, telefon: 228235873, telefon kom.: 663033118.

POLITYKA DOSTĘPNOŚCI

Definicje:
Polityka oznacza niniejszą Politykę dostępności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Serwis oznacza stronę internetową o adresie www.wtz-wiarainadzieja.pl
Użytkownik osoba korzystająca z Serwisu.
wtz-wiarainadzieja.pl oznacza Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja” z siedzibą w Warszawie, przy Al. Bohaterów Września 7, kod pocztowy 02-389, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000004478, NIP: 525-22-05-224, REGON: 017195878.

Ogólne:
wtz-wiarainadzieja.pl dąży do tego, aby jego usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych. wtz-wiarainadzieja.pl zainwestował znaczną ilość zasobów, aby zapewnić, że jego strona internetowa będzie łatwiejsza w użyciu i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z przekonaniem, że każda osoba ma prawo żyć z godnością, równością, komfortem i być niezależną.

Dostępność na stronie internetowej:
wtz-wiarainadzieja.pl udostępnia wtyczkę UserWay Website Accessibility Widget, który jest zasilany przez dedykowany serwer dostępu. Oprogramowanie pozwala wtz-wiarainadzieja.pl na poprawę zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.0).

Włączanie menu dostępności:
wtz-wiarainadzieja.pl informuje, że ułatwienie dostępności może być włączone przez kliknięcie ikony menu dostępności, które pojawia się na górze z prawej strony. Po uruchomieniu menu ułatwień dostępu należy zaczekać chwilę, aż menu dostępności zostanie załadowane w całości.

Zastrzeżenie:
wtz-wiarainadzieja.pl kontynuuje starania, aby stale poprawiać dostępność swojej strony i usług w przekonaniu, że naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest umożliwić płynne, dostępne i nieograniczone korzystanie także dla osób z niepełnosprawnościami.
Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na wtz-wiarainadzieja.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogą nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Informacja:
Jeśli występują problemy z dostępnością na wtz-wiarainadzieja.pl lub potrzebna jest pomocy w jakiejkolwiek części serwisu, prosimy o kontakt w godzinach pracy. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić pomocy: e-mail: wtzwiara@wp.pl, telefon: 228235873, telefon kom.: 663033118.

Modernizacja strony

08.11.2018r.

Dzięki FreshMouse.pl nasza strona internetowa została zmodernizowana i nabrała nowego blasku.
Dziękujemy za pomoc, wyrozumiałość i zaangażowanie!
Zespół i Uczestnicy WTZ „Wiara i Nadzieja”.

EnglishGermanPolandRussia