ENDERU
Al. Bohaterów Września 7
02-389 Warszawa
tel./fax.: 022 823 58 73
e-mail: wtzwiara@wp.pl
WTZ jest czynny:
pn-pt. w godz. 7.30-15.30
Wizyty na stronie: 54360

Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja”

Warsztat Terapii Zajęciowej założony został 1 lipca 1993 roku przy Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Warszawie, przez grupę jej Pracowników, widzących potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych. Warsztat ten był pierwszym w regionie warszawskim, który w pełni spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, a także jako pierwszy podpisał umowę z PFRON jako Warsztat Terapii Zajęciowej, definiowany przez w/w rozporządzenie. 1 maja 2001 roku Warsztat został przejęty przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja”, które zostało założone przez Rodziców i Opiekunów Uczestników zajęć warsztatowych, a także przez Pracowników Warsztatu.

więcej »

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000004478 w dniu 3 kwietnia 2001 roku, a od 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar województwa mazowieckiego.

więcej »

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
Nasze Stowarzyszenie jest ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (nr KRS 0000004478) W związku z tym zwracamy się do Was z apelem o wsparcie naszych działań poprzez przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku od osób fizycznych.

więcej »

Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zajęciowej w wielu obszarach swej działalności włączają się we współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi – nie tylko o zasięgu lokalnym. W głównej mierze ma to na celu poprawianie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Dodatkową korzyścią jest urozmaicenie form, wzmocnienie skuteczności i atrakcyjności rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ.

więcej »

Wykonanie: Aginus
WIARA I NADZIEJA   | Strona główna | WTZ | Stowarzyszenie | 1% OPP | Galeria | Współpraca/Kontakt | Pobierz | Aktualności